תפריט נגישות

רישיונות

רישיון לפעול כקבלן שרות בתחום הניקיון
רישיון לפעול כקבלן שרות בתחום הניקיון
רישיון לפעול כקבלן כח-אדם
רישיון לפעול כקבלן כח-אדם

חשוב לדעת!

נקי פלוס בעלת רישיון ממשרד הכלכלה לשירותי ניקיון וכוח אדם.

צור קשר לפרטים נוספים