תפריט נגישות

רישיונות

רישיון לפעול כקבלן שרות בתחום הניקיון
רישיון לפעול כקבלן שרות בתחום הניקיון
רישיון לפעול כקבלן כח-אדם
רישיון לפעול כקבלן כח-אדם

חשוב לדעת!

כל עובדי נקי פלוס זוכים לשכר הוגן הגבוה משכר המינימום ולזכויות סוציאליות מלאות, המגיעות להם על פי חוק. כמו כן, השירות של נקי פלוס מכוסה בביטוח צד ג' ובחבות מעבידים.

צור קשר לפרטים נוספים